NA201411271852090079-52-000000000

 

最近玩瘋了!!補貨補貨……

因為水手牌有添加物所以改買強調無添加的洽發試試!!!買了1組5入的卡美里亞+3包中筋+2包低筋……

http://24h.pchome.com.tw/?mod=store&func=style_show&SR_NO=DBAAF6

 

 

DBAAF6-19005P22B000_546d5251db36a

DBAAF6-A90055TKQ000_538ee0942bb2c DBAAF6-A90055TJT000_538ee06dc628d  

CL 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()